Utbetaling av Kompetansepluss-midler 2019

Kompetanse Norge får bekreftelser fra mange av dere som har fått tilsagn om Kompetansepluss-prosjekter for 2019. Vi behandler sakene etter hvert som vi får dem. For mange av dere betyr det at utbetalingen først vil komme i mai.

Vi beklager dette.

Kurs og konferanser

Se alle kurs og konferanser