Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Les mer

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Prosjekter og satsinger

Artikkelbilde

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Vi samarbeider med Utdanningsdirektoratet om å utvikle offentlige, kvalitetssikrede og gratis digitale karriereveiledningstjenester. Tjenesten lanseres høsten 2020.

Artikkelbilde

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Vi er i gang med forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven.

Artikkelbilde

Utvikling av nasjonalt kvalitetsrammeverk

Vi utvikler et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer.

Nyheter

Foto: Colourbox

Nå blir det enklere for voksne å få stipend og lån til utdanning

Fra høsten tilbyr Lånekassen større fleksibilitet og bedre ordninger for voksne som ønsker å ta opp lån og stipend.

Fem personer sitter i et klasserom hvor bordene er satt opp i hestesko. En kvinne i stripete genser er i fokus

81 prosent klarte Statsborgerprøven i 2019

Resultata for heile landet viser at 81 prosent av kandidatane bestod Statsborgerprøven i 2019.

To kvinner står på hver sin side av en seng, og en kvinne spiller pasient i senga. Flere personer skimtes bak som tilhørere.

Treparts bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor

Bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektor ble etablert i fjor, og videreføres som ny tilskuddsordning i 2020. Målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og til å stå lenger i jobb.