Five people demonstrating their various skills. Drawing.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vårt oppdrag er å styrke befolkningens kompetanse, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft. Vi styrker Norges viktigste verdi.

Les mer

Ressurser

Artikkelbilde

Statistikk og analyse

Her finner du statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring.

Artikkelbilde

Tester og e-læring

Teste, kartlegge og øve på ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Artikkelbilde

Søke om tilskudd

Ønsker du å søke om tilskudd? Oversikten viser tilskuddsordningene vi forvalter.

Illustrasjon som viser mennesker i ulike opplæringssituasjoner

Bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud

Det er etablert ti treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Målet med tilskuddsordningen er at ansatte, permitterte og ledige i bransjene får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid.

Se utlysningene

Kompetansereformen: Lære hele livet

Artikkelbilde

Kompetansereformen

Kompetanse Norge er en sentral aktør i realiseringen av Kompetansereformen. Vi har ansvar for å informere om framtidens kompetansebehov, utvikle framtidens voksenopplæring, tilby digital karriereveiledning og forvalte tilskuddsordninger som sørger for at folk og virksomheter får kompetansen de trenger.

Artikkelbilde

Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen.

Artikkelbilde

Modulforsøket

Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible, effektive og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.

Nyheter

Mann sveiser rør

Lena Metall på Skreia er tildelt Kompetansepluss-midler

Nå skal deres ansatte få opplæring i både norsk og data. Opplæringen finansieres av Kompetanse Norge gjennom ordningen Kompetansepluss.

Lasteskip ved kai

55 millioner til kompetansetiltak i bransjeprogrammene

Kompetanse Norge lanserer nytt bransjeprogram for maritim sektor og lyser samtidig ut 55 millioner kroner til kompetansetiltak i ti bransjeprogrammer. Søknadsfrist for alle bransjeprogrammene er 8. april.

To kvinner i hvitt industri-verneutstyr står foran en industrimaskin i stål. Foto.

166 millioner til opplæring på jobben og i frivilligheten

Kompetanse Norge deler ut 166 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen eller i regi av frivilligheten gjennom ordningen Kompetansepluss.